Disclaimer

Hartelijk welkom bij  SolarCare. SolarCare is gevestigd in Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland onder nummer 20167693.

Intellectuele eigendomsrechten

SolarCare heeft met de grootst mogelijke zorg de informatie op deze site samengesteld en gepresenteerd. De teksten, lay-out, beelden, data, databanken, software, benamingen, handelsnamen en domeinnamen, merken en logo’s die gebruikt worden op deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals (onder meer) auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien en zijn het eigendom van SolarCare of derden.

Het kan echter voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie.

Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, is gewijzigd.

Deze site is vrij toegankelijk voor iedereen. Onderliggende diensten zoals Solar Boulevard™, zijn voor gebruikers slechts toegankelijk na registratie voor gebruik van de betreffende dienst. Hiervoor gelden speciale gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande. SolarCare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade (waaronder ondermeer begrepen winst­derving, reputatieschade en gemiste opdrachten) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, 
  • gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden,
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website,
  • misbruik van deze website,
  • verlies van gegevens,
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld.