Gemiddelde zon PV opbrengst in Nederland in 2019: 0,92 kWh/Wp

2019 was weer een zonnig jaar als het gaat om de zon PV opbrengsten. In 2019 lagen de zon-opbrengsten in Nederland gemiddeld 4 % hoger dan de langjarige gemiddelden, maar 6% lager dan de opbrengsten in topjaar 2018. Ondanks de diverse hitterecord temperaturen betekende dit voor zonnepanelen in deze perioden helaas een verminderde prestatie.

Zoals ieder jaar gebruikelijk heeft SolarCare per provincie weer onderzocht hoe de gemiddelde zon PV opbrengsten per geïnstalleerd zonnepaneel vermogen waren.

SolarCare heeft uit haar bestand van dagelijks gemonitorde zon PV installaties wederom circa 2500 installaties, verspreid over heel Nederland, geselecteerd voor nader onderzoek naar de opbrengsten per Wp. De onderzochte installaties zijn samen goed voor een totaal opgesteld paneelvermogen van ruim 20 MWp en zijn allen het gehele jaar storingsvrij operationeel geweest en hebben weinig tot geen last van schaduwvorming. Verder zijn de installaties willekeurig geselecteerd qua zonnepaneel technologie, systeem-capaciteit, leeftijd, oriëntatie en hellingshoek.


In bovenstaand kaartje zijn per provincie de gemiddelde opbrengstfactoren in kWh per geïnstalleerd Wp paneelvermogen voor 2019 in kaart gebracht. Tussen haakjes de cijfers voor 2018.

In 2019 komen we voor Nederland uit op een gemiddelde opbrengstfactor van maar liefst 0,92 kWh/Wp.

Zoals gebruikelijk scoort Texel de hoogste opbrengsten met 0,99 kWh/Wp en scoort de provincie Drenthe het laagst met 0,82 kWh/Wp.

In onderstaande tabel zien we de kWh/Wp opbrengst-factoren van afgelopen jaren op een rijtje. We mogen concluderen dat de jaaropbrengsten in Nederland in 2019 toch nog steeds op een vrij stabiel hoog niveau liggen en vergelijkbaar zijn met de opbrengsten in 2016.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,90

0,89

0,91

0,93

0,92

0,88

0,98

0,92


Hieronder is een weergave van de opbrengstverdeling in 2019 per maand van een goed functionerende zon PV installatie in het midden van het land met een geïnstalleerd vermogen van 3500 Wp.

Deze installatie leverde in 2019 een opbrengst op van 3218 kilowattuur (kWh) tegen een opbrengst van 3425 kWh in 2018.

SolarCare is vanaf 2010 actief in de markt van duurzame (zonne-)energie en heeft zich gespecialiseerd in de monitoring van de performance van zon-PV systemen, data- en energiemanagement en de ontwikkeling van daarvan afgeleide customer care services.