Zon PV opbrengsten in Nederland in 2020 : 0,94 kWh/Wp

2020 was ook een bijzonder jaar als het gaat om de zon PV opbrengsten. Niet een mooie zomer met veel zon, maar een “schoon” voorjaar zorgde in 2020 voor een hoge opbrengst van zonnepaneelinstallaties. Door de lockdown was er afname van de luchtvervuiling en in combinatie met de extra hoeveelheid zonnestraling, lagen de maandopbrengsten in april, mei en juni zelfs hoger dan de opbrengsten in de zomermaanden. Helaas werd topjaar 2018 niet verslagen, maar scoorde 2020 toch een mooie 2e plaats in de gemeten zon-opbrengsten van de afgelopen 10 jaar.

Zoals ieder jaar gebruikelijk heeft SolarCare per provincie weer onderzocht hoe de gemiddelde zon PV opbrengsten per geïnstalleerd zonnepaneel vermogen waren.

SolarCare heeft uit haar bestand van dagelijks gemonitorde zon PV installaties wederom circa 2500 installaties, verspreid over heel Nederland, geselecteerd voor nader onderzoek naar de opbrengsten per Wp. De onderzochte installaties zijn samen goed voor een totaal opgesteld paneelvermogen van ruim 22 MWp en zijn allen het gehele jaar storingsvrij operationeel geweest en hebben weinig tot geen last van schaduwvorming. Verder zijn de installaties willekeurig geselecteerd qua zonnepaneel technologie, systeem-capaciteit, leeftijd, oriëntatie en hellingshoek.


In bijgaand kaartje zijn per provincie de gemiddelde opbrengstfactoren in kWh per geïnstalleerd Wp paneelvermogen voor 2020 in kaart gebracht. Tussen haakjes de cijfers voor 2019.

In 2020 komen we voor Nederland uit op een gemiddelde opbrengstfactor van 0,94 kWh/Wp.

Zoals gebruikelijk scoort Texel de hoogste opbrengsten met 1,01 kWh/Wp en scoort de provincie Drenthe het laagst met 0,84 kWh/Wp.

In onderstaande tabel zien we de kWh/Wp opbrengst-factoren van afgelopen jaren.

We mogen concluderen dat de zonne-energie opbrengsten in Nederland in 2020 wederom op een vrij stabiel hoog niveau lagen.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,90

0,89

0,91

0,93

0,92

0,88

0,98

0,92

0,94


Hieronder is een weergave van de opbrengstverdeling in 2020 per maand van een goed functionerende zon PV installatie in het midden van het land met een geïnstalleerd vermogen van 3500Wp.

Deze installatie leverde in 2020 een opbrengst op van 3290 kilowattuur (kWh) tegen een opbrengst van 3218 kWh in 2019.


SolarCare is vanaf 2010 actief in de markt van duurzame (zonne-)energie en heeft zich gespecialiseerd in de monitoring van de performance van zon-PV systemen, data- en energiemanagement en de ontwikkeling van daarvan afgeleide customer care services.