Zon PV opbrengst in Nederland in topjaar 2018 : 0,98 kWh/Wp

2018 is een absoluut recordjaar als het gaat om de zon PV opbrengsten. In oktober was al duidelijk dat bij nagenoeg alle eigenaren van zonnepaneelinstallaties al meer zonne-energie was opgewekt dan normaliter in een heel kalenderjaar. Zoals gebruikelijk heeft SolarCare per provincie onderzocht hoe de gemiddelde zon PV opbrengsten per geïnstalleerd zonnepaneel vermogen waren.

SolarCare heeft uit haar bestand van dagelijks gemonitorde zon PV installaties wederom circa 2500 installaties, verspreid over heel Nederland, geselecteerd voor nader onderzoek naar de opbrengsten per Wp. De onderzochte installaties zijn samen goed voor een totaal opgesteld paneelvermogen van ruim 14 MWp en zijn allen het gehele jaar storingsvrij operationeel geweest. Verder zijn de installaties willekeurig geselecteerd qua zonnepaneel technologie, systeem-capaciteit, oriëntatie, hellingshoek en eventuele schaduwvorming.


In bijgaand kaartje zijn per provincie de gemiddelde opbrengstfactoren in kWh per geïnstalleerd Wp paneelvermogen voor 2018 in kaart gebracht. Tussen haakjes de cijfers voor 2017.

Voor 2018 komen we voor Nederland uit op een gemiddelde opbrengstfactor van maar liefst 0,98 kWh/Wp.

In 2018 lagen de zon-opbrengsten in Nederland gemiddeld 11% hoger dan in 2017. Met in het bijzonder de maanden mei en juli waren topmaanden.

Opvallend is dat de Oostelijke provincies het relatief veel beter deden t.o.v. het voorgaande jaar, dan de provincies aan de kust. Overijssel scoorde in 2018 ruim 15% meer dan in 2017. Terwijl de opbrengsten op Texel circa 5% hoger lagen dan in 2017.

In onderstaande tabel zien we de kWh/Wp opbrengst-factoren van afgelopen jaren op een rijtje. We mogen concluderen dat de jaaropbrengsten in Nederland, na vele relatief stabiele jaren, in 2018 toch op een uitzonderlijk hoog niveau liggen.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,90

0,89

0,91

0,93

0,92

0,88

0,98

Hieronder is een weergave van de opbrengstverdeling in 2018 per maand van een goed functionerende zon PV installatie in het midden van het land met een geïnstalleerd vermogen van 3500Wp.

Deze installatie leverde in 2018 een opbrengst op van 3425 kilowattuur (kWh) tegen een opbrengst van 3050 kWh in 2017.


SolarCare is vanaf 2010 actief in de markt van duurzame (zonne-)energie en heeft zich gespecialiseerd in de monitoring van de performance van zon-PV systemen, data- en energiemanagement en de ontwikkeling van daarvan afgeleide customer care services.