Gemiddelde zon PV opbrengst in Nederland in 2017: 0,88 kWh/Wp

In 2017 waren de zomermaanden iets minder zonnig dan gebruikelijk, maar in voorgaande jaren werd dit ruimschoots gecompenseerd in het voor- en najaar. Reden voor SolarCare om net als voorgaande jaren te onderzoeken hoe dit over 2017 in de praktijk tot uiting is gekomen in de daadwerkelijke zon PV opbrengsten.

SolarCare heeft uit haar bestand van dagelijkse gemonitorde zon PV installaties circa 2500 installaties, verspreid over heel Nederland, geselecteerd voor nader onderzoek naar de opbrengsten per Wp. De onderzochte installaties zijn samen goed voor een totaal opgesteld paneelvermogen van ruim 13 MWp en zijn allen het gehele jaar storingsvrij operationeel geweest. Verder zijn de installaties willekeurig geselecteerd qua zonnepaneel technologie, systeem-capaciteit, oriëntatie, hellingshoek en eventuele schaduwvorming. Alle voor dit onderzoek geselecteerde installaties, hebben een of meerdere string-omvormer(s).


In bijgaand kaartje zijn per provincie de gemiddelde opbrengstfactoren in kWh per Wp in kaart gebracht.

In 2017 komen we voor Nederland uit op een gemiddelde opbrengstfactor van 0,88 kWh/Wp.

In 2017 lagen de zon-opbrengsten gemiddeld 4,7% lager dan in 2016. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een relatief slechtere nazomer. De maanden augustus en september bleven aanzienlijk achter met resp. 12% en 21% minder opbrengst t.o.v. 2016. De meimaand was in 2017, net als in 2016, weer de topmaand. Voor de provincie Limburg was het verschil met 2016 slechts -2%.

In onderstaande tabel zien we de opbrengst-factoren van afgelopen jaren op een rijtje en we mogen concluderen dat de jaaropbrengsten in Nederland toch relatief stabiel zijn en op een behoorlijk hoog niveau liggen.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,90

0,89

0,91

0,93

0,92

0,88

Hieronder is een weergave van de opbrengstverdeling in 2017 per maand van een goed functionerende zon PV installatie in het midden van het land met een geïnstalleerd vermogen van 3500Wp.


Deze installatie leverde in 2017 een opbrengst op van 3050 kilowattuur (kWh) tegen een opbrengst van 3220 kWh in 2016.

SolarCare is vanaf 2010 actief in de markt van duurzame (zonne-)energie en heeft zich gespecialiseerd in de monitoring van de performance van zon-PV systemen, data- en energiemanagement en de ontwikkeling van daarvan afgeleide customer care services..