Gemiddelde zonnepanelen opbrengsten in Nederland in 2023: 0,87 kWh/Wp

Voor eigenaren van zonnepanelen was 2023 helaas niet zo’n topjaar zoals voorgaand jaar 2022. Tot juli waren de maandopbrengsten nog prima, maar vanaf juli bleven de hoeveelheid zonuren achter op het langjarig gemiddelde. Hierdoor kwam de gemiddelde opbrengstfactor voor Nederland in 2023 uit op 0,87 kWh/Wp. Dit is circa 11% lager dan 2022 en circa 5% onder de gemiddelde opbrengsten van de afgelopen 10 jaar. De opbrengstresultaten over 2023 van een (nog) goed functionerende zonnepaneelinstallatie zijn vergelijkbaar met de opbrengsten van 2021.

Zoals ieder jaar gebruikelijk heeft SolarCare per provincie weer onderzocht hoe de gemiddelde zon PV opbrengsten per geïnstalleerd zonnepaneel vermogen waren.

SolarCare heeft uit haar bestand van dagelijks gemonitorde zon PV installaties wederom circa 2500 installaties, verspreid over heel Nederland, geselecteerd voor nader onderzoek naar de opbrengsten per Wp. De onderzochte installaties zijn samen goed voor een totaal opgesteld paneelvermogen van ruim 20 MWp en zijn allen het gehele jaar storingsvrij operationeel geweest en hebben weinig tot geen last van schaduwvorming. Verder zijn de installaties willekeurig geselecteerd qua zonnepaneel technologie, systeem-capaciteit, leeftijd, oriëntatie en hellingshoek.In bovenstaand kaartje zijn per provincie de gemiddelde opbrengstfactoren in kWh per geïnstalleerd Wp paneelvermogen voor 2023 in kaart gebracht.

In 2023 komen we voor Nederland uit op een gemiddelde opbrengstfactor van 0,87 kWh/Wp.

Zoals gebruikelijk scoort Texel de hoogste opbrengsten met 0,96 kWh/Wp paneelvermogen in 2023 en scoort de provincie Drenthe het laagst met 0,77 kWh/Wp.

In onderstaande tabel zien we de kWh/Wp opbrengst-factoren van afgelopen jaren op een rijtje.


Hieronder is een weergave van de opbrengstverdeling in 2023 per maand van een goed functionerende zon PV installatie in het midden van het land met een geïnstalleerd paneelvermogen van 3500 Wp. Deze installatie leverde in 2023 een opbrengst op van 3042 kilowattuur (kWh) tegen een opbrengst van 3419 kWh in 2022.


SolarCare is vanaf 2010 actief in de markt van duurzame (zonne-)energie en heeft zich gespecialiseerd in de monitoring van de performance van zon-PV systemen, data- en energiemanagement en de ontwikkeling van daarvan afgeleide customer care services.