Recordopbrengsten zonnepanelen Nederland in 2022 : 0,98 kWh/Wp

Voor eigenaren van zonnepanelen was 2022 een topjaar met recordopbrengsten. Met een landelijk gemiddelde van 2233 zonuren zal dit kalenderjaar de boeken ingaan als een van de zonnigste jaren ooit. Door een uitzonderlijk voorjaar in combinatie met een zeer stabiele zomerperiode hebben zonnepanelen gemiddeld ongeveer 11% meer zonne-energie opgewekt dan het voorgaande jaar 2021 en maar liefst circa 7,5% boven het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar.

Zoals ieder jaar gebruikelijk heeft SolarCare per provincie weer onderzocht hoe de gemiddelde zon PV opbrengsten per geïnstalleerd zonnepaneel vermogen waren.

SolarCare heeft uit haar bestand van dagelijks gemonitorde zon PV installaties wederom circa 2500 installaties, verspreid over heel Nederland, geselecteerd voor nader onderzoek naar de opbrengsten per Wp. De onderzochte installaties zijn samen goed voor een totaal opgesteld paneelvermogen van ruim 22 MWp en zijn allen het gehele jaar storingsvrij operationeel geweest en hebben weinig tot geen last van schaduwvorming. Verder zijn de installaties willekeurig geselecteerd qua zonnepaneel technologie, systeem-capaciteit, leeftijd, oriëntatie en hellingshoek.


In bijgaand kaartje zijn per provincie de gemiddelde opbrengstfactoren in kWh per geïnstalleerd Wp paneelvermogen voor 2022 in kaart gebracht.

In 2022 komen we voor Nederland uit op een gemiddelde opbrengstfactor van 0,98 kWh/Wp paneelvermogen

Zoals gebruikelijk scoort Texel de hoogste opbrengsten met 1,08 kWh/Wp paneelvermogen in 2022 en scoort de provincie Drenthe het laagst met 0,83 kWh/Wp.

In onderstaande tabel zien we de jaarlijkse kWh/Wp opbrengst-factoren van het afgelopen decennium.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0,90

0,89

0,91

0,93

0,92

0,88

0,98

0,92

0,94

0,87

0,98

Hieronder is een weergave van de opbrengstverdeling in 2022 per maand van een goed functionerende zon PV installatie in het midden van het land met een geïnstalleerd vermogen van 3500 Wp. Deze installatie leverde in 2022 een opbrengst op van 3425 kilowattuur (kWh) tegen een opbrengst van 3052 kWh in 2021.SolarCare is vanaf 2010 actief in de markt van duurzame (zonne-)energie en heeft zich gespecialiseerd in de monitoring van de performance van zon-PV systemen, data- en energiemanagement en de ontwikkeling van daarvan afgeleide customer care services.