Slimme meter uitlezing via Solar Boulevard

Uit marktonderzoek onder de gebruikers van Solar Boulevard PV monitoring blijkt dat er grote behoefte is aan meer inzicht in de totale energiehuishouding. Waar Solar Boulevard nu voornamelijk inzicht verschaft in het opwekken van zonne-energie, is het voor vele gebruikers onduidelijk wat nu precies de relatie is met de slimme meter en de hiervan afgeleide energienota. Ook is het van belang dat de gebruikers meer inzicht krijgen in hun eigen verbruik zodat ze door wat kleine aanpassingen (zoals het toepassen van LED verlichting) maar ook door gedragsverandering eenvoudig, extra besparingen door kunnen voeren. Uit diverse onderzoeken blijkt dat in de praktijk door het verschaffen van dit inzicht, besparingen van 15 a 25% op het elektriciteitsverbruik eenvoudig te realiseren zijn.

Om PV monitoring en inzicht in de energiehuishouding in een platform te combineren heeft SolarCare de draadloze P1 slimme meter interface ontwikkeld. Door het toevoegen van deze nieuwe module aan de (bestaande) RF-LAN responder set voor PV monitoring, krijgt de klant via zijn persoonlijke Solar Boulevard klantenpagina een extra scherm met daarin een compleet dag-, maand- en jaaroverzicht van de hoeveelheid opgewekte, terug geleverde en afgenomen energie van elektriciteit netwerk en de daarmee samenhangende kosten. Hierbij wordt rekening gehouden met piek- en daltarief. Indien de klant ook over een digitale gasmeter beschikt, die gekoppeld is met de slimme meter, worden gelijktijdig het gasverbruik en kosten meegenomen. 


In bijgaande klantenpagina van de familie Doorzon is onder de tab “mijn energieverbruik” te zien welke informatie er extra wordt geboden bij het gebruik van de slimme meter uitlezing. Deze pagina is ook te bereiken via de demo Solar Boulevard knop op de leveranciers pagina. 

Voor welke klanten is deze slimme meter uitlezing mogelijk:

  • Eigenaren van een bestaande PV installatie met werkende Solar Boulevard RF-LAN responder. NB: bezitters van een GSM of LAN responder kunnen helaas geen gebruik maken van de slimme meter uitlezing.
  • Klanten moeten beschikken over een slimme meter met P1 poort (veelal meters die na 1 januari 2013 door netbeheerder zijn geplaatst). Voor gasverbruik is een digitale gasmeter gekoppeld aan de slimme meter nodig.
  • Klanten dienen een geldig Solar Boulevard abonnement te hebben. Voor deze uitbreiding zijn geen extra abonnementsgelden verschuldigd.  

Indien u als eindklant in het bezit bent van een SolarCare RF LAN responder en een slimme meter en interesse heeft in een uitbreiding van uw installatie met slimme meter uitlezing neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.