SolarCare PV monitoring voor SDE(+) projecten

Steeds meer zon PV installaties met SDE subsidie worden uitgerust met SolarCare PV monitoring. Het betreft veelal PV installaties vanaf 30 panelen bij woningcorporaties, gemeenten, scholen en bedrijven. Maar ook bij grote projecten zoals bij de Zonnehoeve in Zeewolde wordt gebruik gemaakt van Solar Boulevard.

Bij de Zonnehoeve is een PV vermogen opgesteld van 94.500 wattpiek, oftewel 378 zonnepanelen en daarnaast een windmolen van 80 kiloWattpiek. Beide systemen worden dagelijks gemonitord en gebenchmarked door SolarCare.


Hoewel het Solar Boulevard monitoring platform van SolarCare afgelopen jaren vooral bekend is van de PV monitoring van particuliere zon PV installaties, zien steeds meer PV systeem leveranciers het belang van continue prestatiebewaking van de door hun geleverde en gegarandeerde PV installaties via Solar Boulevard.

Een SDE project is alleen maar winstgevend als de zon PV installatie gedurende veel jaren maximaal presteert. Het is daarom erg belangrijk dat niet alleen omvormerstoringen maar ook sluipend opbrengstverlies van de totale PV installatie (door bijv. vervuiling, slechte bekabeling of ondermaats presterende panelen) zo snel mogelijk wordt gesignaleerd. 

Met de Solar Boulevard oplossing wordt via een GSM responder, die gekoppeld is aan de bruto productie meter, de AC opbrengst van een zon PV installatie dagelijks gewogen en vergeleken met de prestaties van vele andere installaties in dezelfde regio. Door deze methodiek is binnen enkele dagen inzichtelijk of de prestaties van een installatie achterblijven t.o.v. van de verwachte opbrengst.

Door een samenwerking met meetbedrijven zijn begin 2017 de eerste SDE projecten opgeleverd waarbij de opbrengstdata uit de brutoproductie meter rechtstreeks wordt gekoppeld met het Solar Boulevard platform. Hierdoor is het niet nodig om een separate GSM responder te gebruiken en wordt de opbrengstdata die van belang is voor de SDE subsidie 1-op-1 (zonder meetverschillen) getoond in Solar Boulevard.