SolarCare monitoring OMO Scholen

KiesZon, Autarco en PerPetum hebben de Europese aanbesteding van 24.943 zonnepanelen door vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) gewonnen. Zij dingen nu mee naar de verschillende percelen. SolarCare levert de monitoringdiensten.

In totaal schreven 17 organisaties zich in voor de aanbesteding. De totale waarde van de 3 opdrachten is 6,5 miljoen euro. SolarCare gaat voor alle scholen de monitoring verzorgen.

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) startte afgelopen oktober een Europese aanbesteding voor de plaatsing van 24.943 zonnepanelen op 31 middelbare scholen in Zuid-Nederland. De vereniging OMO wilde een raamovereenkomst te sluiten met (een shortlist van) maximaal 3 bedrijven. De bedrijven waarmee de raamovereenkomst wordt gesloten, mogen vervolgens meedingen naar de opdracht per individuele locatie (red. de levering en installatie van een zonnestroomsysteem). De opdracht betreft de levering, montage en kant-en-klare installatie van zonnestroomsystemen voor maximaal 31 locaties. De vereniging OMO wil daarmee bijna de helft van de in totaal 63 aangesloten onderwijsinstellingen van zonnepanelen voorzien.

SolarCare zorgt via het Solar Boulevard platform voor de dagelijkse prestatiebewaking van de opbrengsten van alle aangesloten installaties. I.s.m. met de meetbedrijven worden via de bruto productiemeter de kWh opbrengsten per installatie dagelijks uitgelezen en wordt per postcodegebied de prestatie dagelijks vergeleken met vele andere installaties in hetzelfde postcodegebied. In geval van storingen of geconstateerde afwijkingen, wordt i.s.m. de systeemleverancier gezorgd dat deze zo snel mogelijk worden verholpen.

Update 19 januari 2022:

Inmiddels zijn er 42 zon PV installaties op de 32 OMO scholen in Noord-Brabant operationeel opgeleverd. Er is totaal 4.710.019 Wp paneelvermogen geïnstalleerd. Tot heden hebben deze samen 12.647 MWh zonne-energie opgeleverd en is hiermee een CO2- uitstoot van 6.829.539 kg vermeden.

Op https://omo.pvcheck.nl vind u een actueel overzicht van de prestaties.

Dakfoto installatie Eckartcollege in Eindhoven.