Gemiddelde zon PV opbrengst in Nederland in 2021: 0,87 kWh/Wp

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn we in 2021 geconfronteerd met relatief slechte zomermaanden met beduidend minder zonne-uren. Daarnaast konden we in 2021 niet profiteren van een “schoon” voorjaar met vele heldere blauwe luchten zoals het voorgaande jaar tijdens de eerste complete lockdown. Hierdoor zijn de gemiddelde jaarlijkse zonne-energie opbrengsten van zonnepaneelinstallaties circa 8% achtergebleven t.o.v. de opbrengsten in 2020 en circa 4 % onder het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar.

Zoals ieder jaar gebruikelijk heeft SolarCare per provincie weer onderzocht hoe de gemiddelde zon PV opbrengsten per geïnstalleerd zonnepaneel vermogen waren.

SolarCare heeft uit haar bestand van dagelijks gemonitorde zon PV installaties wederom circa 2500 installaties, verspreid over heel Nederland, geselecteerd voor nader onderzoek naar de opbrengsten per Wp. De onderzochte installaties zijn samen goed voor een totaal opgesteld paneelvermogen van ruim 20 MWp en zijn allen het gehele jaar storingsvrij operationeel geweest en hebben weinig tot geen last van schaduwvorming. Verder zijn de installaties willekeurig geselecteerd qua zonnepaneel technologie, systeem-capaciteit, leeftijd, oriëntatie en hellingshoek.In bovenstaand kaartje zijn per provincie de gemiddelde opbrengstfactoren in kWh per geïnstalleerd Wp paneelvermogen voor 2021 in kaart gebracht. Tussen haakjes (in rood) de cijfers voor 2020.

In 2021 komen we voor Nederland uit op een gemiddelde opbrengstfactor van 0,87 kWh/Wp.

Zoals gebruikelijk scoort Texel de hoogste opbrengsten met 0,94 kWh/Wp en scoort de provincie Drenthe het laagst met 0,77 kWh/Wp.

In onderstaande tabel zien we de kWh/Wp opbrengst-factoren van afgelopen jaren op een rijtje.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,90

0,89

0,91

0,93

0,92

0,88

0,98

0,92

0,94

0,87

Hieronder is een weergave van de opbrengstverdeling in 2021 per maand van een goed functionerende zon PV installatie in het midden van het land met een geïnstalleerd vermogen van 3500 Wp.


Deze installatie leverde in 2021 een opbrengst op van 3052 kilowattuur (kWh) tegen een opbrengst van 3290 kWh in 2020.


SolarCare is vanaf 2010 actief in de markt van duurzame (zonne-)energie en heeft zich gespecialiseerd in de monitoring van de performance van zon-PV systemen, data- en energiemanagement en de ontwikkeling van daarvan afgeleide customer care services.